flickr-withtextTumblr-icon  blue-facebook-logo

ТЕКЕТО – Балчик

P1060884

Мюсюлманския манастир “Текето” край с. Оброчище е религиозен култов паметник, строен вероятно през ХVІ в. Той е съставен от две седемстенни сгради близнаци с различен “ръст” : тюрбе/мавзолей  и имарет/магерница.

Тюрбето е изписано с източни и барокови орнаменти. В средата е гробът на мюсюлманския светия Ак Язалъ баба. Останки от имарето напомнят, че тук са отсядали поклонници и са се греели на огромното огнище с висок седемстенен комин.

Текето се почита и от християните. Двете вероизповедания си подават ръце на традиционния общ събор тук.

Днес мястото привлича със своя магнетизъм хиляди гости на общината и “ Албена”.

          email-BG

                faq 

 

                                      ads-bg