flickr-withtextTumblr-icon  blue-facebook-logo

Средновековен град Червен

червен-тиц

Средновековният град Червен е един от най-големите военно- административни, стопански и църковно културни центрове на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.). Той е наследник на ранновизантийска крепост от VІ в. През ХІV в., когато достига връх в развитието си, територията му включва вътрешен град, разположен върху високо скално плато в извивка на р. Русенски Лом и външен град, заемащ неговото подножие.

Има сложна, етапно изградена укрепителна система, плътно застрояване и разклонена улична мрежа. Изцяло запазена е триетажната бойна кула на западната стена на градската цитадела. Градът израства като голямо търговско-занаятчийско средище, с развити железодобив, железообработване, златарство, строителни, художествени, битови и други занаяти. Възел е на пътища от р. Дунав към вътрешността на страната. След 1235 г. става седалище на Червенската митрополия. В околността му възникват много скални манастири.

 

Контакти:
телефон: 082/825 002
Работно време: 9.00 – 18.00 ч.
Без почивен ден
Входни такси: за ученици и студенти – 1,00 лв., за индивидуални посетители – 4,00 лв.,
за организирани групи (над 5 души) – 3,00 лв., беседа на български език – 4,00 лв.

 

          email-BG

                faq 

 

                                      ads-bg