flickr-withtextTumblr-icon  blue-facebook-logo

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

регионален исторически музей - Русе

Музеят е открит на 1 януари 1904 г. като музейна сбирка към мъжката гимназия “Княз Борис I”. Сбирката прераства в градски музей през 1937 г. Музеят става държавен през 1949 г. През 1952 г. е обявен за окръжен музей, а от юли 2000 г. е регионален. Фондът на музея съдържа 130 000 бр. културни ценности.

Развива своята дейност по отношение на опазването и експонирането на движимите културни ценности, материалното и нематериално културно наследство, проучването на историята и природата на Североизточна България.
Сега Регионален исторически музей – Русе представя осем експозиции, от които три на открито – Римска крепост Сексагинта Приста, Ивановски скални църкви и Средновековен град Червен.


Адрес: пл. "Александър Батенберг" 3
www.museumruse.com
телефон: 082/825 002
Работно време: 9.00 – 18.00 ч.
Без почивен ден
Входни такси: за ученици и студенти – 1,00 лв., за индивидуални посетители – 4,00 лв.,
за организирани групи (над 5 души) – 3,00 лв., беседа на български език – 4,00 лв.

          email-BG

                faq 

 

                                      ads-bg