flickr-withtextTumblr-icon  blue-facebook-logo

Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене” - Тутракан

Етнографски музей

Той е създаден, за да съхрани богатата материална и духовна култура на българите от крайдунавските рибарски селища. Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в хронологическа последователност са представени оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и съоръжения. Показани са оригинални артефакти - въдици от кост и мед, харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи, железни сапкъни, кърмаци, различни видове мрежи, изработвани от растителни влакна от тутраканските рибари – орие, дифан, ян, ласперник, чигарница…

В експозицията е представено голямото многообразие на мрежести уреди, използвани при риболов. Всяка мрежа има специфична 

конструкция и свое предназначение за риболов на определен вид риба. Често употребявани са кукестите уреди - обикновени и дънни въдици.
Безспорно най-голям интерес, сред любопитните посетители на музея, буди интериорът на жилището на рибаря, което предоставя възможност за пряк контакт със семейния бит, характерен за края на ХІХ век и началото на ХХ век. Мебелировката на всекидневната стая е скромна и се състои от легло, кръгла софра и няколко трикраки столчета. Задължително присъства и иконата на св. Никола - покровител на рибарите.

В началото на ХХ век в Тутракан съществуват 10 лодкарски работилници, които изнасяли своята продукция в европейските страни. През този период майсторът – лодкостроител Петър Чориков конструирал нов модел рибарска лодка, получила названието „Тутраканка”. Този модел със своята съвършена хидродинамична форма и изключителните си експлоатационни качества напълно измества използвана до тогава лодка „чамница” и намира пазар във всички дунавски страни. Лодкарският инструментариум, фотоси, документи, схеми и предмети са експонирани в интериорът на лодкарската работилница.
Годишният улов на дунавските рибари е значителен. Уловената риба се е носила на рибно тържище в Тутракан, Видин, Лом, Свищов и Оряхово в прясно състояние.
Музейната експозиция е част от огромното етнографско наследство на населението от Тутраканския край и в селищата край р.Дунав. Динамичните етнодемографски процеси в този регион и смесването на различни култури водят до разнообразието и богатството на риболовните съоръжения, съхранявани в Етнографския музей.

          email-BG

                faq 

 

                                      ads-bg