flickr-withtextTumblr-icon  blue-facebook-logo

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ТРАНСПОРТА – РУСЕ

Националният музей на транспорта се намира в Русе, на брега на река Дунав, и е единствен по рода си в цялата страна. Разположен е в сградата на първата железопътна гара в страната, построена през 1866 год. по проект на братя Барклей.

Continue Reading

Средновековен град Червен

Средновековният град Червен е един от най-големите военно- административни, стопански и църковно културни центрове на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.). Той е наследник на ранновизантийска крепост от VІ в. През ХІV в., когато достига връх в развитието си, територията му включва вътрешен град, разположен върху високо скално плато в извивка на р. Русенски Лом и външен град, заемащ неговото подножие.

Continue Reading

Музейна експозиция семейство Обретенови - Русе


Eкспозицията “Семейство Обретенови” в музейна къща “Захари Стоянов” е открита заради интереса на русенци и гостите на града ни към тази известна възрожденска фамилия. През 1958 г. в Русе в къщата на Никола Обретенов, син на Баба Тонка, е уреден и открит музей “Баба Тонка”, където посетителят се запознава с икономическия и политическия живот на Русенския край през епохата на османското владичество, а централно място е отредено на борбите за освобождение. В съзнанието на повечето българи името на баба Тонка се свързва с борбата на българското възрожденско общество за духовно и политическо освобождение.

Continue Reading

Пантеон на възрожденците - Русе

пантеон - Русе

Пантеонът на възрожденците е национален храм-костница на 453-ма радетели на българското национално възраждане. Много от тях свързват живота си с град Русе, други оставят тук костите си, вградени в основите на Нова България.

Continue Reading

Музей на градския бит - Русе

Къщата, в която се помещава експозицията на Музея на градския бит, е строена е през 60-те години на XIX в. В нея се е помещавало консулството на Прусия. След Освобождението на България (1878 г.) къщата става собственост на богатия русенски търговец Стефан Камбуров – виден гражданин, участник в комитета за приемане на Българската екзархия в Цариград (1870). По негова покана през 1886 г. от Букурещ в Русе идва австриецът-живописец Шарл Шаусберг, който изписва стените и таваните на втория етаж, както е било модерно по това време. Стенописите и подписът на Шаусберг са запазени.

Continue Reading

Сексагинта Приста - Русе

сексагинта приста - Русе

Сексагинта Приста се намира в съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до брега на река Дунав. Крепостта е локализирана в края на ХІХ век от Феликс Каниц на основа на разстоянията между крепостите, отбелязани в римските маршрутни карти.
Първи сведения за крепостта и останки от нея получаваме в началото на ХХ век от братя Шкорпил. При строежи и изкопни работи в двора на Военния клуб са регистрирани останки от крепостта, но археологически проучвания има в периода 1976-1978 г. и 2005-2006 г. В резултат са открити около 50 м от северозападната крепостна стена и кула, шест сгради, храм на Аполон и Принципията – щаба на военната част в Сексагинта Приста.

Continue Reading

Екомузей с аквариум - Русе

Екомузей и Аквариум - русе

В Екомузея е представено многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата.

Continue Reading

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

регионален исторически музей - Русе

Музеят е открит на 1 януари 1904 г. като музейна сбирка към мъжката гимназия “Княз Борис I”. Сбирката прераства в градски музей през 1937 г. Музеят става държавен през 1949 г. През 1952 г. е обявен за окръжен музей, а от юли 2000 г. е регионален. Фондът на музея съдържа 130 000 бр. културни ценности.

Continue Reading

          email-BG

                faq 

 

                                      ads-bg